ARRALI JIN BATAREYASI JINLARINING ISHCHI KAMERANI KO‘TARISH-TUSHIRISH QURILMALARI PNEVMATIK YURITMASIDAGI HAVO SARFI HISOBI

Авторы

  • Akmal Umarov Автор
  • Shuxratjon Usmonov Автор

Ключевые слова:

arrali jin, ishchi kamera, ishchi kamerani ko‘tarish-tushirish mexanizmi, pnevmatik yuritma, havo oqimi tezligi, havo oqimi bosimi, havo sarfi

Аннотация

Maqolada arrali jin ishchi kamerasida xom ashyo valigi zichligini ortishi natijasida avariya holatini oldini olish uchun ishchi kamerani ko‘tarish-tushirish mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha taklif berilgan bo‘lib, unda tizimning pnevmatik yuritmasidagi havo sarfi hisobi keltirilgan. Qurilmani ishlab chiqarishga joriy qilinishi xom ashyo valigi zichligini me’yordan ortishi natijasida sodir bo‘ladigan tola va chigitning sifat ko‘rsatkichlarini pasayishini, arra va kolosniklarning muddatidan oldin ishlash chiqishini, arrali silindr elektromotorini kuyishini oldini oladi

Библиографические ссылки

Усманов Х.С., Якубов Д. Рабочая камера пильного джина. Патент РУз №3819. РА №3. – Ташкент. 1996.

Ахмедходжаев Х.Т., Абдувахидов М., Умаров А., Кшивицкий О.О. Рабочая камера пильного джина. Патент РУз № FAP 00599 / Официальный бюллетень. – №2 (118). – Ташкент, 2011.

Ш.К. Усмонов. Аррали жиннинг ишчи камераси кўтариш-тушириш қурилмасини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш. техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Наманган, 2022 й. 130 б.

http://docs.cntd.ru/document/gost-16516-80

Герц Е.В. Динамика пневматических систем машин. – Москва: Машиностроение, 1985. - 256 с.

УЎК:677.051.152.6

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

ARRALI JIN BATAREYASI JINLARINING ISHCHI KAMERANI KO‘TARISH-TUSHIRISH QURILMALARI PNEVMATIK YURITMASIDAGI HAVO SARFI HISOBI. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 50-57. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/36

Похожие статьи

1-10 из 18

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.