URUG’NI UYALAB EKISHDA PNEVMATIK EKISH APPARATLARINING QIYOSIY  SINOVLARI

Авторы

  • Феруза Алимова Автор
  • Muhayyoxon Saidova Автор

Ключевые слова:

pnevmatik ekish apparati, ekish diski, tuksiz chigit, uyalab ekish

Аннотация

Ushbu maqolada hozirda ishlatilayotgan pnevmatik seyalkalarning ekish apparatlari taqqoslangan. Taqqoslov natijalarida quyidagi ko’rsatkichlar uyalardagi chigit soni, uyalar arasidagi masofa, uyalar kengligi va uyalar cho’zilganligi aniqlab keltirilgan.  Keltirilgan ma’lumotlar asosida 3 variantdagi ekish apparatining ko‘rsatkichlarini nisbatan yaxshi bo‘lganligi sababli, ish ko‘rsatkichlarini yaxshilash maqsadida uning ekish diskini takomillashtirish maqsadga muvofiqligi aniqlangan.

Библиографические ссылки

Mamatov F.M. Qishloq xo‘jalik mashinalari. –Toshkent: Fan, 2007. –339 b.

Alimova F.A. Ali Bayat. Saidova M.T. Primqulov B. Atadjanova M. Substantiation of Parameters and operating modes of the pneumatic sowing apparatus for cluster sowing of cotton seeds// Solid State Technology Volume: 63 Issue:6 Publication Year: 2020. pp 11876-11885.

Karaxanov A. Alimova F.A. Saidova M.T. Research of the rowsowing process of the cultivated crop seeds sowing by means of a pneumatic planter// Technical science and innovation. – Таshkent. 2020. – №4. – pp.213-217.

Alimova F.A. Saidova M.T. Primqulov B. Pneumatic feed mechanism for accurate sowing of bare cotton seeds. IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceOpen AccessVolume 1231, Issue 12023 Article number 0120123rd International Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions, AEGIS 2023Tashkent28 March 2023through 30 March 2023Code 192540.

Saidova M.T. Tuksiz chigitni anik ekadigan pnevmatik ekish apparatini takomillashtirish va uning parametrlarini asoslash: Dissertatsiya aftoreferati. Gulbaxor, 2022-39b.

Saidova, M., Alimova, F., Tursunbaev, S., Kulmuradov, D., & Boltaeva, M. (2023, December). Influence of the shape of the disc slots of the seeder on the suction force of the vacuum for precise sowing of seeds. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1284, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

URUG’NI UYALAB EKISHDA PNEVMATIK EKISH APPARATLARINING QIYOSIY  SINOVLARI. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 122-127. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/47

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.