PAYVANDLAB QOPLANGAN KOLOSNIKLARNI YEYILISHGA SINASH

Авторы

  • Халимжон Хошимов Автор
  • Ismigul Ruziboyeva Автор

Ключевые слова:

Jin kolosniklari, payvandlab qoplash, elektrodlar, yeyilish miqdori, yeyilishga sinash

Аннотация

Ushbu maqolada ishchi yuzasi maxsus elektrodlar bilan qoplangan jin kolosniklarining yeyilishini maxsus qurilma yordamida aniqlash haqida so‘z borgan.

Библиографические ссылки

Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. B. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 153-159.

Ruziboyev J.Sh ., Xoshimov X.X.. Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamyati// Zamonaviy mashinasozlik va muhandislik ta’limi muammolari» mavzusida Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya. Andijon-2023.

К. Қосимов, Х.Хошимов. Пайвандлаб қайта тикланган жин машинаси колоснигининг ишчи юзаларининг микроструктурасини ўрганиш натижалари// Фарғона политехника институти Илмий – техника журнали. 2 0 20 . Том 24. № 3

Xamidjanovich, X. X. (2022). Improvement of the working chamber of the saw gin. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 297-299.

X.Xoshimov, K.Qosimov. Monografiya, Arrali jin kolosniklari resursini oshiradigan payvandlab qoplash materilallarini asoslash va undan samarali foydalanishning ilmiy- texnik yechimlari. Andijon-2022yil.

Narmatov E.A. Arrali jin kolosniklarini resurstejamkor konstruktsiyasini ishlab chiqish va parametrlarini hisoblash metodlari//Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent-2020.

Мустафин Р.Х. Исследование условий работы, износа колосников пилных джинов и влияние некоторых их параметров на резултаты джинирования. Диссертатсия на соискание ученой степени кандидата технических наук, ТИТЛП. Ташкент, 1973.

Шанасыров Ш.Ш., Мухамедов Ш.А., Махаметов Т.Д. Пути повышения надежности и долговечности деталей машин плазменным напылением. Ташкент, Изд.

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

PAYVANDLAB QOPLANGAN KOLOSNIKLARNI YEYILISHGA SINASH. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 58-62. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/37

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.