PAXTA XOMASHYOSINI BIR TEKIS UZATISH HARAKATINI TAHLIL QILISH VA NAZARIY O‘RGANISH

Авторы

  • Зулфияхон Маматалиева Автор
  • Xusanboy Kosimov Автор

Ключевые слова:

Ta’minlagich, valik, gorizontal lenta, ifloslik, paxta bo‘lakchasi, ishlab chiqarish, paxta, harakat, quvur, qurilma

Аннотация

Mazkur maqolada olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar natijasida paxtaning quvur yo‘lida tekis harakatini ta’minlaydigan xomashyoni uzatish nazariyasi ishlab chiqildi. Paxta xomashyosini bir tekisda uzatish uchun gorizontal lenta bilan ta’minlovchi valikning birga ishlashi kerakligi ilmiy asoslandi.

Библиографические ссылки

Muradov R. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasidagi tashish jarayonining samaradorligini oshirish asoslari. Texn. fan. dokt. dissertatsiyasi. Toshkent-2004, 289 b.

Саримсаков О. Совершенствование процесса питания пневмотранспорта хлопком с целью повышения эффективности пневмотранспортирования. Автореферат дисс. к.т.н., Ташкент, 1993.

Мурадов Р., Саримсаков О. Ш. О потере давления на разгон частиц в процессе пневмотранспортировки - Деп в УзНИИНТИ, 1992. № 1745 –Уз.

M.Salomova, F. Raximov, X. Qosimov. Pnevmotransport qurilmasi elementlarini takomillashtirish. Mexanika muammolari. 2019y. 1-son 101-104 betlar

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

PAXTA XOMASHYOSINI BIR TEKIS UZATISH HARAKATINI TAHLIL QILISH VA NAZARIY O‘RGANISH. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 31-36. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/34

Похожие статьи

1-10 из 31

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.