TIRIK PILLALARDAN YUQORI SIFATLI XOM IPAK ISHLAB CHIQARISh TEXNOLOGIYASI VA OLINGAN XOM IPAK SIFATINING TAHLILI

Авторы

  • Нилуфархон Кобулова Автор

Ключевые слова:

tirik pilla, xom ipak, seritsin, pilla chuvish, rejim, texnologik xossalari

Аннотация

Maqolada tirik pillalardan yuqori sifatli xom ipak ishlab chiqarish texnologiyasi va olingan xom ipak sifatining tahlili natijalari keltirilgan.

Dastlabki ishlovdan o‘tmagan tirik pillalarda seritsinni erishi va suvni shimilishi jarayoniga harorat va vaqtning ta’siri o‘rganilgan. Tirik pilla qobig‘ida seritsin suv va temperatura ta’sirida tez erishi va pilla shuvishga erta tayyor bo‘lishi aniqlangan. Bu эsa quruq pillalardan ipak ishlab chiqarishga nisbatan ma’lum darajadagi pastroq chuvish rejimi qo‘llanilishi zarurligini ko‘rsatgan va yangi chuvish rejimi tavsiya etilgan. Bu usul xom ashyoni yuqori sifatini ta’minlagan holda energiya, ishchi kuchi, vaqt sarfini kamaytiradi va korxonani iqtisodiy samaradorligini o‘sishiga olib keladi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot trategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

Qobulova N.J. Plyonka ostida yetishtirilgan pilla va ipak iplarining texnologik xususiyatlari. Monografiya. AndMI nashriyoti, 2024 y.

Рубинов Э.Б. Технология шелка. М. Легкая и пищевая промышленность. -1981. –С. 391.

Типовая технологическая карта производства шелка-сырца при механическом и автоматическом кокономотании. –М. –1992. –С. 169.

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

TIRIK PILLALARDAN YUQORI SIFATLI XOM IPAK ISHLAB CHIQARISh TEXNOLOGIYASI VA OLINGAN XOM IPAK SIFATINING TAHLILI. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1). https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/46

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.