YUK VAGON G‘ILDIRAKLARIGA KUCH TA’SIR QILGANDA, DISKDAN OBODGA O‘TISH QISMIDA HOSIL BO‘LADIGAN KUCHLANISHLARNI SOLIDWORKS DASTURIDA ANIQLASH

Авторы

  • Қурбонназар Шоқучқоров Автор
  • Баҳром Абдуллаев Автор
  • Азиз Гайипов Автор
  • Шухрат Джаббаров Автор
  • Фарҳод Ҳикматов Автор

Ключевые слова:

yumalash yuzasi, polzun, notekis prokat, g‘ildirak

Аннотация

Bu maqolada yuk vagon g‘ildiragiga ta’sir qiluvchi vertikal va gorizontal kuchlar formulalar yordamida hisoblab topildi. Solidworks dasturi orqali g‘ildirakning 3d modeli 10791-2011 GOST bo‘yicha chizilib yumalash yuzasiga simulation bo‘limi orqali hisoblangan kuchlar qo‘yildi va natijalar jadval holatiga keltirildi. G‘ildirak xizmat muddati davomida hisob-kitob normasiga ko‘ra 5 marta yo‘niladi va har bir yo‘nilganda hisobiy maydondagi kuchlanishlar qiymati o‘zgarib boradi. Ushbu o‘zgarishlar hisobga olinib kuchlanishlar olindi va tahlil qilindi.

Библиографические ссылки

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) М.:ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. 319 с.

Ruzmetov Y.O., K.S. Shokuchkorov, In Vol. 1 No. 6 (2021): Journal of Advanced Research and Stability.

Архипова А. А., Якушев А. В., Гетманец Р. М., Комиченко С. О. Результаты расчета коэффициента запаса прочности колеса с коническим диском тележки грузового вагона с помощью программ Mathcad – Интернет-журнал ≪Науковедение≫. 2014. Вып. 5 (24),сент.–окт. С.1–11.

Shokuchkorov K., Ruzmetov Y., Raximov R., Yo‘ldoshov R. Analysis method for assessing the strength of freight wagon wheels: international conference on advance research in humanities, applied sciences and education.

Курбонназар Ш., Ядгор Р., Рустам Р. и Рустам Й. (2022). Метод анализа для оценки прочности колес грузовых вагонов. Конференция, 171-182.

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

YUK VAGON G‘ILDIRAKLARIGA KUCH TA’SIR QILGANDA, DISKDAN OBODGA O‘TISH QISMIDA HOSIL BO‘LADIGAN KUCHLANISHLARNI SOLIDWORKS DASTURIDA ANIQLASH. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 161-165. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/52