ENERGIYA ISTE’MOLI, UNUMDORLIGI VA YONILG’I SARFINI BAHOLASH UCHUN YANGI YARATILGAN YOKI MAVJUD QISHLOQ XO’JALIK MASHINALARGA MAQBUL TRAKTORLARNI TANLASHNI NAZARIY ASOSLASH

Авторы

  • Гулноза Усманова Автор
  • Asqar Igamberdiev Автор

Ключевые слова:

qishloq xo’jaligi mashinasi, traktor, tuzish, baholash, quvvat, yonilg’i safi, ish unmi

Аннотация

Maqolada yangi yaratilgan yoki xorijiy kompaniyalar tomonidan keltirilgan yuqori unumli qishloq xo’jalik mashinalariga maqbul traktorlarni tanlash, ulardan agregatlar tuzish va foydalanishda ulardan aniq ish sharoitida ishlashda imkoniyatlaridan yo’l qo’yilayotgan xatoliklar tufayli to’liq foydalanmaslik sabablari ochib berilgan. EurOpal 6 N 90 rusumli plug uchun maqbul traktor tanlash, undan tuzilgan mashina traktor agregatini shudgorlash texnologik operasiyani zarur sifati, yuqori ish unumi va kam yonilg’i iste’molini ta’minlashning nazariy asosi taklif qilingan.

Библиографические ссылки

Toshboltaev M. Mashina-traktor agregatlari ish unumini oshirishning nazariy va amaliy prinsiplari. Monografiya, Toshkent, Spektrum Media Group, 2015, 88 b.

Toshboltaev M. O’zbekiston qishloq xo’jaligida mashina-traktor agregatlaridan foydalanish darajasini oshirishning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya, Toshkent, Fan va texnologiya, 2016, 604 b.

A.K. Igamberdiev, N.A. Holiqova, N.B. Razikov, O.E. Usarov. YUqori quvvatli traktor va zamonaviy qishloq xo’jalik mashinali energiyatejamkor agregat tarkibini asoslash// "Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №4(22).2020.-72-77 b.

Meliboev M., Abdullajonov B., Xojieva D., Akbarov S. Chopiq traktor solishtirma yonilg’i sarfi va ishlash samaradorligini aniqlash. Journal of Innovation, Creativity and Art Vol. 2, No. 2, 2023 ISSN:

Нишонов, Ф. А., Мелибоев, М. Х., Кидиров, А. Р. (2017). Тягово-сцепные показатели машинно-тракторных агрегатов. Science Time, (1 (37)), 292-296.

Igamberdiev A.K., Aliqulov S. Qishloq xo’jaligi agregatlaridan samarali foydalanishning nazariy asoslari/ Irrigasiya va meliorasiya. 2018. № 4(14). 90-94 b.

Igamberdiev A.K., Avalboev O., Tog’aev F.A., Ziyodullaev R.X. Quvvatli traktorlarning yerlarni shudgorlash samaradorligini oshirish/ Qishloq va suv xo’jaligining zamonaviy muammolari mavzusidagi yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning onlayn ilmiy-amaliy anjumani to’plami. Toshkent. TIQXMMI, 2020.-5 b.

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

ENERGIYA ISTE’MOLI, UNUMDORLIGI VA YONILG’I SARFINI BAHOLASH UCHUN YANGI YARATILGAN YOKI MAVJUD QISHLOQ XO’JALIK MASHINALARGA MAQBUL TRAKTORLARNI TANLASHNI NAZARIY ASOSLASH. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 97-107. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/44

Похожие статьи

1-10 из 32

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.