“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI: SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTINING ISTIQBOLLARI

Авторы

  • Асроржон Илясов Автор

Ключевые слова:

ma’muriy mexanizmlar, moliyaviy mexanizmlar, sanoat mahsulotlari eksporti, tashkiliy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar, huquqiy mexanizmlar

Аннотация

Maqolada sanoat mahsulotlari eksportining etakchi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar amaliy tajribalari tadqiq qilingan. Tadqiqot va tahlillar asosida xorij tajribasi qiyosiy tavsiflangan hamda mamlakatimizda ushbu tajribadan foydalanish yuzasidan ayrim taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Библиографические ссылки

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2023_e.htm

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba87-dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content

Ilyosov, А. Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy// Economics and finance. 2020. №3. 175-182 p. ISSN 2010-9997

Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 113-117. Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS

Kurpayanidi, K. et al. The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 159. – С. 04024. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024

Ilyosov, A.A. Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg‘ona viloyati misolida). Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 31-39. Doi: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956

Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. Journal of Critical Reviews, 7 (14), 1254-1260. https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS.

Ilyosov, A. Prospects for the use of mechanisms based on the cluster approach in the development of exports of industrial products. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, 67-78.

Ilyosov, A. А. Industrial and regional analysis of industrial production and export in Uzbekistan. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 5(10), 173-179.

Ilyosov, A.A. Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg‘ona viloyati misolida). Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 31-39. Doi: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956

Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. Koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar. “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar” mavzusida Respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.

Курпаяниди, K. И., & Илёсов, A. A. Саноат маҳсулотлари экспортининг таshкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаshтириsh (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)// Монография. Al-Ferganus, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980

Ilyosov, A. A. Sanoat mahsulotlari eksportinining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari: xorij tajribasi va amaliyoti // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3 (4), 84-91. Doi: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8088528

Загрузки

Опубликован

2024-06-21

Как цитировать

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI: SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTINING ISTIQBOLLARI. (2024). Научно-технический журнал «Машиностроение», 1(1), 209-215. https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/58

Похожие статьи

1-10 из 25

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.